Thẻ tag nói về phần mềm:

Phần mềm Email Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/06/2020 14:58
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm Email Marketing gửi email từ SMTP và Amazon SES.

Xem chi tiết

Có 12 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm gởi email marketing

Cập nhật email marketing iClick phiên bản 1.0.8.1

Cập nhật email marketing phiên bản 1.0.8.1 tích hợp lại lọc email sống với yahoo mail.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/11/16 00:13 | Lần sửa cuối: 04/11/16 00:13

Hướng dẫn tạo chiến dịch và gởi email marketing với iClick

Hướng dẫn tạo chiến dịch gởi email marketing với iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/07/16 11:55 | Lần sửa cuối: 28/07/16 11:55

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lọc email chết (sống) Verify Email iClick

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lọc email sống(chết) tốt nhất, chính xác nhất, nhanh nhất, tiện lợi nhất Verify Email iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 12/07/16 14:23 | Lần sửa cuối: 12/07/16 14:23

Sử dụng Zoho Mail để gởi email marketing với phần mềm Email Marketing iClick

Giới thiệu về Zoho, Zoho Mail, cách đăng ký và sử dụng Zoho Mail, sử dụng Zoho mail như một sender email trong phần mềm email Marketing iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 12/07/16 11:22 | Lần sửa cuối: 12/07/16 11:22

Cập nhật Email Marketing iClick phiên bản 1.0.8.0

Cập nhật phiên bản Email Marketing iClick 1.0.8.0 với những tính năng mới rất hay.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/07/16 14:17 | Lần sửa cuối: 06/07/16 14:17

Hướng dẫn đăng ký Amazon SES để gởi email marketing

Hướng dẫn chi tiết, cụ thể từng bước đăng ký tài khoản Amazon SES để gởi email marketing

Tác giả: quanly | Lúc: 16/05/16 22:31 | Lần sửa cuối: 16/05/16 22:31

Nguyên nhân khiến tài khoản Amazon SES bị khóa

Một số nguyên nhân thường gặp dẫn đến khóa tài khoản Amazon SES trong quá trình sử dụng

Tác giả: quanly | Lúc: 16/05/16 08:34 | Lần sửa cuối: 16/05/16 08:34

Cách hạn chế và khắc phục khi bị khóa tài khoản Amazon SES bởi tỉ lệ Bounce Rate quá cao

Tài khoản Amazon SES bị khóa bởi tỉ lệ bounce rate quá cao. Hướng hạn chế bounce rate cao và khắc phục khi đã bị khóa.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/05/16 15:33 | Lần sửa cuối: 13/05/16 15:33

Cập nhật email marketing 1.0.7.7

Chi tiết nội dung cập nhật phần mềm gởi email marketing iclick phiên bản 1.0.7.7.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/05/16 01:22 | Lần sửa cuối: 10/05/16 01:22

Hướng dẫn khởi tạo chiến dịch và gởi email marketing iClick

Hướng dẫn chi tiết các bước để setup chiến dịch gởi email và gởi email marketing. Bài viết là những bước cơ bản đầu tiên để bạn có thể làm quen và gởi email bằng phần mềm email marketing iclick của chúng tôi. Xem thêm các bài viết liên quan để có cái nhìn tổng quan hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/05/16 01:14 | Lần sửa cuối: 10/05/16 01:14

Email Reply và Tên Hiển Thị trong email marketing có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của display name (tên hiển thị) và reply email khi gởi email marketing...

Tác giả: quanly | Lúc: 10/05/16 00:42 | Lần sửa cuối: 10/05/16 00:42

Nâng cao tỉ lệ inbox gởi email marketing với AMAZON SES

Cách nâng cao tỉ lệ inbox khi gởi email bằng dịch vụ email Amazon SES. Giới thiệu về hệ thống sender email amazon iclick. Cùng xây dựng một cộng đồng email marketing với tỉ lệ inbox cao.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/04/16 11:18 | Lần sửa cuối: 13/04/16 11:18