Google Analytics không cập nhật thống kê realtime ngày 8/9/2016

Google Analytics bảo trì

Sáng nay truy cập vào Google Analytics thấy hiện thống báo:

GA không vào được 8/9/2016

 

Thông báo như sau:
Resource is not available. Please try again later.
One or more of the services on which we depend is unavailable. Please try again later after the service has had a chance to recover.

GA không vào được 8/9/2016

Thông kê truy cập Realtime không có báo cáo.

Bạn không cần lo lắng

Đây là lỗ phía bên Google và Google đã thông báo rõ rằng một số dịch vụ của Google không khả dụng cần phải sửa chữa và khôi phục bạn nên chờ đợi. Lưu ý lần nữa đây không phải do website hoặc code Google Analytics gắn trên website bạn. Tất cả bạn làm chỉ cần chờ đợi Google fix lỗi này.

 

GA không vào được 8/9/2016

GA không vào được 8/9/2016

Không phải tất cả dịch vụ của Google Analytics đều chết. Chỉ có các báo cáo Realtime bị lỗi còn các mục khác hoạt động bình thường.

Thân ái, iClick.

google analytics ga cài đặt google analytics

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 08/09/16 08:48 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 6,106

Hãy là người đầu tiên viết bình luận