Phần mềm get comment facebook iClick không lấy được bình luận

Bạn sử dụng phần mềm Get Comment Faecbook của iClick để lấy comment một bài viết trên Group gặp lỗi như sau:

Không lấy được bình luận, lấy bình luận gặp lỗi

Bài viết cần lấy bình luận là một bài đăng trong Group kín.

Không lấy được bình luận, lấy bình luận gặp lỗi

Lấy thì gặp lỗi như sau: Graph Method Exception # 100 No node specified khi lấy bằng ID bài đăng trên facebook.

Đây là lỗi do API của Facebook không hỗ trợ bạn lấy Comment vì vậy bạn cần chuyển cách lấy sang lấy bình luận bằng trình duyệt. Để lấy được bình luận bài viết này Facebook khi bạn đăng nhập vào phần mềm phải là tài khoản đã tham gia nhóm này mới xem được bài viết và mới lấy được bình luận.

Không lấy được bình luận, lấy bình luận gặp lỗi

Chỉ tài khỏa facebook đã tham gia nhóm mới xem được bài viết và lấy bình luận.

Không lấy được bình luận, lấy bình luận gặp lỗi

Lấy bình luận với trình duyệt.

Bạn có thể dùng giải pháp trên cho những trường hợp khác.

Nếu bạn vẫn không lấy được bình luận vui lòng liên hệ iClick để được hỗ trợ thêm.

Trân trọng, iClick.

get comment facebook lấy bình luận facebook lọc bình luận facebook lỗi khi lấy cmt facebook phần mềm lấy bình luận của facebook

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 10/02/17 13:48 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 4,722

Hãy là người đầu tiên viết bình luận