Có 38 bài viết gắn thẻ Tag: lấy bình luận facebook

Không lấy được bình luận bài viết trên Facebook

Hướng dẫn xử lý trường hợp không lấy được bình luận bài viết trên Facebook bằng phần mềm Get Comment Facebook bằng cách thay vì lấy link bài viết thì bạn lấy link của một bình luận bất kỳ trong bài viết đó.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/03/19 12:52 | Lần sửa cuối: 07/03/19 12:52

Chọn kiểu lọc khi lấy bình luận Facebook bằng request (CÁCH 1)

Bản cập nhật 1.1.0.8 khắc phục triệt để lỗi không lấy được bình luận một số bài đăng, hoặc chỉ lấy được 50 bình luận. Gặp phải trường hợp này bạn cần chọn Kiểu lọc phù hợp với bài đăng trước khi lấy bình luận.

Tác giả: quanly | Lúc: 25/09/18 11:12 | Lần sửa cuối: 25/09/18 11:12

Cách lấy link video livestream trên Facebook

Hướng dẫn cách lấy link một video livestream bất kỳ trên Facebook. Đây là cách lấy link chính thức và chính xác nhất.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/09/18 17:04 | Lần sửa cuối: 19/09/18 17:04

Cập nhật phần mềm Get Comment Facebook phiên bản 1.1.0.3

Cải tiến lấy bình luận bằng REQUEST - không cần dùng Fiddler, bỏ cách lấy bằng trình duyệt, thay trình duyệt tích hợp bằng trình duyệt tự động Google Chrome. Bản cậ nhật "Nhẹ hơn, dễ hơn, nhanh hơn".

Tác giả: quanly | Lúc: 29/04/18 17:03 | Lần sửa cuối: 29/04/18 17:03

Nâng cấp phần mềm Get Comment Facebook từ VIP 1 lên VIP 2

iClick tăng giá phần mềm Get Comment Facebook kể từ 2 năm hoạt động. Phiên bản mới bổ sung nhiều chức năng và sẽ phát triển nhiều hơn. Nếu bạn đang là cấp 1 thì có thể giảm hạn dùng để lên CẤP 2 hoặc đóng thêm phí. Vui lòng xem chi tiết bài đăng.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/03/18 10:09 | Lần sửa cuối: 23/03/18 10:09

Hướng dẫn nhanh lấy bình luận bằng REQUEST

Hướng dẫn cách lấy bình luận bằng REQUEST trong phần mềm Get Comment Facebook của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/03/18 17:07 | Lần sửa cuối: 15/03/18 17:07

Đăng nhập xin quyền lấy bình luận Facebook không được

Cách xử lý khi gặp lỗi không xin được quyền sau khi đăng nhập Facebook trên phần mềm Get Comment Facebook để lấy bình luận.

Tác giả: quanly | Lúc: 13/12/17 09:55 | Lần sửa cuối: 13/12/17 09:55

Không lấy đủ số lượng bình luận bài viết Facebook

Hướng giải quyết khi sử dụng phần mềm Get Comment Facebook của iClick để lấy bình luận trên bài đăng Facebook nhưng không lấy đủ số lượng comment.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/12/17 11:34 | Lần sửa cuối: 08/12/17 11:34

Cập nhật phần mềm Get Comment Facebook phiên bản 1.0.9.1

Cập nhật phần mềm get comment facebook phiên bản 1.0.9.3 với cách lấy theo Request và nhiều cập nhật khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/12/17 15:32 | Lần sửa cuối: 01/12/17 15:32

Lọc email từ comment facebook

Hướng dẫn cách lọc email từ bình luận của một bài đăng trên Facebook bằng phần mềm Get Comment Facebook của iClick. Ngoài lấy bình luận ra phần mềm còn rất nhiều tính năng hữu hiệu khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/09/17 22:24 | Lần sửa cuối: 26/09/17 22:24

Không hiện khung đăng nhập Facebook trong phần mềm Get Comment Facebook

Hướng dẫn xử lý lỗi không hiện khung đăng nhập Facebook trong phần mềm Get Comment Facebook để xác thực tại khoản bắt đầu quét bình luận từ bài post.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/09/17 16:51 | Lần sửa cuối: 05/09/17 16:51

Xuất bình luận Facebook ra excel

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Get Comment Facebook iClick để lấy bình luận (comment) bài viết trên Facebook và xuất ra file Excel.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/09/17 11:14 | Lần sửa cuối: 01/09/17 11:14

Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng Get Comment Facebook iClick

Rất nhiều thành viên hiểu nhầm tính năng của phần mềm Get Comment Facebook. Vui lòng xem kỹ bài viết để có cái nhìn chính xác về phần mềm này.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/08/17 17:23 | Lần sửa cuối: 02/08/17 17:23

Hướng dẫn lấy comment bằng cách nhập link bài đăng Facebook

Hướng dẫn cách lấy bình luận (comment) của một bài đăng trên Facebook bằng cách nhập link bài đăng đó vào phần mềm Get Comment Facebok iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 04/07/17 00:20 | Lần sửa cuối: 04/07/17 00:20

Phần mềm get comment facebook iClick không lấy được bình luận

Lấy bình luận facebook bằng ID thông qua phần mềm Get Comment Facebook gặp lỗi Graph Method Exception # 100 No node specified. Cách xử lý là sử dụng trình duyệt để lấy chi tiết như sau...

Tác giả: quanly | Lúc: 10/02/17 13:48 | Lần sửa cuối: 10/02/17 13:48

Cách xử lý khi không lấy được comment facebook bằng ID vì lỗi phiên bản API Facebook

Bạn không lấy được bình luận facebook bằng cách nhập ID bài đăng vào phần mềm Get Comment Facebook của iClick, ... thử bằng cách lấy bằng trình duyệt thì chạy quá chậm và khả năng bị treo khi số lượng cmt lớn đến vài ngàn comment. Cách xử lý...

Tác giả: quanly | Lúc: 13/01/17 15:23 | Lần sửa cuối: 13/01/17 15:23

Phần mềm quét email số điện thoại Facebook iClick

Cách lọc hết số điện thoại trong nhận xét trên Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:17 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:17

Phần mềm quét thông tin người dùng Facebook

Cách lọc hết số điện thoại trong nhận xét trên Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:17 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:17

Quét email, số điện thoại từ group facebook

Hướng dẫn cách lấy cmt của Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:16 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:16

Phần mềm quét Email / Số điện thoại trên Facebook

Cách lấy tất cả nhận xét trên Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:16 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:16

Phần mềm quét email facebook miễn phí

Cách lấy comment của Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:15 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:15

Phần mềm quét số điện thoại từ Facebook miễn phí

Làm thế nào lấy comment trên Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:14 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:14

Làm thế nào quét toàn bộ số điện thoại trong bình luận trong bài post Facebook

Hướng dẫn cách lọc nhận xét trên Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:04 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:04

Hướng dẫn cách lấy hết số điện thoại trong cmt trong bài đăng Facebook

Làm thế nào lấy tất cả comment trên Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:04 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:04

Làm thế nào lấy tất cả comment của Facebook

Hướng dẫn cách lọc comment của Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:04 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:04

Hướng dẫn cách lọc email trong bài post Facebook

Cách quét SĐT trong nhận xét trên Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:04 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:04

Làm thế nào quét tất cả cmt trên Facebook

Làm thế nào quét hết nhận xét trên Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:04 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:04

Làm thế nào lọc hết comment trên Facebook

Làm thế nào quét hết số điện thoại trong cmt trong bài post Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:04 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:04

Hướng dẫn cách quét toàn bộ comment trong bài post Facebook

Cách lấy toàn bộ nhận xét của Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:03 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:03

Hướng dẫn cách lọc hết comment trong plugin Facebook

Hướng dẫn cách lọc toàn bộ cmt trong bài post Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:00 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:00

Hướng dẫn cách quét toàn bộ cmt trên Facebook

Hướng dẫn cách lọc tất cả cmt trên Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:00 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:00

Cách lấy comment của Facebook

Cách lấy bình luận trên Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:00 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:00

Cách lấy tất cả SĐT trong cmt trên Facebook

Làm thế nào quét tất cả nhận xét của Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:00 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:00

Hướng dẫn cách lọc comment trong bài post Facebook

Cách quét toàn bộ nhận xét trong plugin Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:00 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:00

Làm thế nào lấy hết nhận xét trong bài post Facebook

Hướng dẫn cách lấy tất cả SĐT trong nội dung comment trên Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 10:00 | Lần sửa cuối: 06/01/17 10:00

Hướng dẫn cách lọc toàn bộ email của Facebook

Làm thế nào lấy comment của Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 09:59 | Lần sửa cuối: 06/01/17 09:59

Cách lọc toàn bộ cmt của Facebook

Cách quét toàn bộ SĐT trong nội dung cmt của Facebook

Tác giả: quanly | Lúc: 06/01/17 09:52 | Lần sửa cuối: 06/01/17 09:52

Hướng dẫn nhập ID bài đăng và plugin bình luận facebook để lấy comment bằng phần mềm Get Comment Facebook iClick

Hướng dẫn nhập: - ID bài đăng trên facebook để lấy comment từ bài đăng đó. - ID Plugin bình luận facebook gắn vào website đẻ lấy comment từ bài viết đó.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/01/17 14:08 | Lần sửa cuối: 04/01/17 14:08