Hướng dẫn soạn nội dung cho bài post bằng Facebook Marketing

Cách soạn nội dung post cho Facebook Marketing


Soạn nội dung post sao cho hiệu quả? Soạn nội dung post sao cho không liệt vào SPAM? Soạn nội dung post sao cho thu hút được người đọc. Trong bài viết này sẽ giới thiệu cách soạn bài viết tốt nhất cho Facebook Marketing.

Một số nguyên tắc soạn để có một thư viện bài post tốt nhất:

  • Nhiều hình thức khác nhau, nhiều nội dung khác nhau
  • Bài viết không nên quá dài làm mất thời gian người đọc - người ta có thể tắt ngay khi chưa biết bài viết viết cái gì khi mà bài viết bạn gởi/post lên quá dài.
  • Bài viết phải có hình ảnh, mặt biểu cảm, ký tự đặc biệt để thu hút người đọc.
  • Nội dung bài viết nên trộn để cùng một nội dung mà không bị trùng lặp, tránh được SPAM.
  • Có nhiều bài viết thì chỉ một số ít nên chứa link, số còn lại hướng dẫn người dùng tìm đến website của mình.

Cách đăng xuất account facebook trong Facebook Marketing

Đây là một nội dung có thể trộn ra hàng ngàn bài post khác nhau.

Cách đăng xuất account facebook trong Facebook Marketing

Đây là một ví dụ sau khi trộn.

Cách đăng xuất account facebook trong Facebook Marketing

Và đây là một nội dung khác... FBM tự động chọn ngẫu nhiên nội dung khi post.

Cách đăng xuất account facebook trong Facebook Marketing

Bài đăng có hình ảnh sẽ thu hút người đọc hơn.

Cách đăng xuất account facebook trong Facebook Marketing

Đây là một ví dụ bài đăng có hình ảnh.

Cách đăng xuất account facebook trong Facebook Marketing

Soạn càng nhiều bài đăng càng tốt.

Cách đăng xuất account facebook trong Facebook Marketing

Sử dụng ký tự đặc biệt để làm nội dung (không nhất thiết phải chứa link bấm được).

Trộn nội dung trong FBM như thế nào?


Nội dung được trộn theo công thức: {a|b|c}.

Đây là một ví dụ:

{Phần mềm|Công Cụ|Tool} {quảng cáo|quảng bá|đăng bài|post bài|gởi tin nhắn|send sms|gởi sms} {facebook|FB}

Một nội dung ngẫu nhiêu sau khi trộn là:  Phần mềm quảng cáo facebook

Cách đăng xuất account facebook trong Facebook Marketing

FBM tự động chọn nội dung ngẫu nhiên mỗi lần post.

Gởi kèm ảnh trong bài post FBM như thế nào?


Hình ảnh rất hiệu quả trong việc truyền bá thông tin và thu hút người đọc. Để chèn một ảnh vào bài post của FBM marketing thì bạn phải làm như sau:

Cách đăng xuất account facebook trong Facebook Marketing

1 - Chọn ảnh.  2 - Chọn đăng hình để hình vừa chọn sẽ đăng kèm mỗi khi post bài lên Group hoặc gởi tin nhắn đến thành viên.

Trong một số trường hợp quá trình đăng hình chiếm chuột hoặc gây khó chị vì có hiện OpenFile Dialog để chọn ảnh, bạn có thể bỏ (unchecked) nút đăng hình để chỉ đăng tải nội dung chữ cho bài đăng như dưới.

Cách soạn bài post cho Facebook Marketing

Hiện dialog chọn ảnh để đăng.

Cách soạn bài post cho Facebook Marketing

Thân ái, quanly

trộn nội dung spin content facebook marketing quảng cáo facebook fbm facebook iclick gởi ảnh

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 22/06/15 22:39 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 13,336

Hãy là người đầu tiên viết bình luận