Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale

Bài viết nói về phần mềm:

Phần mềm Telesale


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.0.4.2
Lần cuối cập nhật: 16/03/2023 13:21
Dùng thử 5 ngày
Bản quyền: CẤP 4
Phần mềm chạy hệ điều hành windows+Ứng dụng chạy với điện thoại Android+Ứng dụng chạy với điện thoại iPhone | Kiểu phần mềm Windows kết hợp ứng dụng trên điện thoại: Android iOS/iPhone/iPad

Hệ thống phần mềm máy tính kết hợp với ứng dụng điện thoại để gọi điện hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.

Xem chi tiết

Nội dung chính


Bổ sung thêm trường dữ liệu khách hàng

Danh sách khách hàng trong hệ thống phần mềm - ứng dụng Telesale mặc định có các trường dữ liệu sau:

 • Tên khách hàng
 • Số điện thoại
 • Tên công ty
 • MST
 • Địa chỉ
 • Ngày Sinh
 • Giới tính
 • Email
 • Website
 • Ghi chú
 • Thuộc Nhóm nào

Nhưng đây chỉ là những trường dữ liệu cơ bản, tuỳ theo nhu cầu và ngành nghề kinh doanh mà bạn cần thêm những trường dữ liệu của riêng mình.

Lấy ví dụ bạn bán bình GAS thì bạn cần thêm một số trường ví dụ như: Loại bình Gas đã mua, Mua lần cuối lúc,... hoặc bạn bán chữ ký số thì cần thêm thông tin như: Loại CKS đang dùng, Ngày hết hạn,...

Vì vậy phần mềm cho phép bạn khởi tạo thêm trường dữ liệu bất kỳ mà bạn mong muốn. Có các kiểu dữ liệu sau:

 • Kiểu BOOLEAN: đúng/sai; có/không; ...
 • Kiểu INEGER: số nguyên, tiền
 • Kiểu NGÀY: với định dạng dd/MM/yyyy
 • Kiểu NGÀY GIỜ: với định dạng dd/MM/yyyy HH:mm
 • Kiểu STRING: kiểu chữ - giới hạn 250 ký tự
 • Kiểu DOUBLE: số thập phân

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Các kiểu dữ liệu của trường thông tin khách hàng cần bổ sung.

Bạn có thể khởi tạo bao nhiêu trường dữ liệu bổ sung tuỳ thích.

Bạn vào mục quản lý trường dữ liệu bổ sung để tạo mới hoặc sửa, xoá.

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Vào mục quản lý trường dữ liệu bổ sung.

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Hoặc từ bàn làm việc.

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Quản lý các trường dữ liệu bổ sung.

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Ví dụ bổ sung trường dữ liệu mới là Ngày Hết Hạn với kiểu là Ngày.

Bạn có thể định dạng riêng cách hiển thị dữ liệu bổ sung trên hệ thống phần mềm và app, xem ví dụ sau:

Kiểu Boolean đặt định dạng là: Text_1/Text_2 thì nếu ĐÚNG thì sẽ hiện Text_1 và SAI thì hiện Text_2

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Hiện Có hoặc Không cho kiểu Boolean.

Kiểu Integer để hiển thị số tiền thì đặt định dạng là: n0 thì nó sẽ hiện ra ra kiểu tiền. Ví dụ một triệu thì hiện là 1,000,000 thay vì 1000000.

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Định dạng kiểu số tiền.

Có khi dữ liệu bổ sung này mang tính nhạy cảm, bạn không muốn nhân viên gọi điện nhìn thấy thì bạn bỏ check Hiện trên App. Chỉ người sử dụng phần mềm (trên máy tính) mới thấy được.

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Bỏ hiện trên App.

Nhập liệu cho trường dữ liệu bổ sung

Bạn có thể nhập giá trị cho trường dữ liệu bổ sung khi khai báo mới khách hàng, sửa khách hàng hoặc nhập khách hàng từ file excel.

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Nhập dữ liệu bổ sung khi khai báo khách hàng mới.

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Quản lý dữ liệu bổ sung của khách hàng trong mục sửa khách hàng.

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Nhập dữ liệu bổ sung cho khách hàng khi nhập khách hàng từ file excel.

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Sửa dữ liệu bổ sung từ file excel nhập vào thì phải có chọn cột ID khách hàng.

Dữ liệu bổ sung của khách hàng hiện trên app gọi điện

Sau khi tạo trường dữ liệu bổ sung và nhập liệu thì dữ liệu này sẽ hiện trên app gọi điện theo cài đặt phụ đề.

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Cài đặt phụ đề trong mục cài đặt.

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Check chọn những trường dữ liệu bổ sung cần hiện lên app.

Dữ liệu bổ sung sẽ hiện ở hai vị trí: màn hình gọi điệnmàn hình thông tin khách hàng.

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Hiện dữ liệu bổ sung nếu có giá trị.

Bổ sung trường dữ liệu khách hàng cho phần mềm Telesale
Dữ liệu bổ sung trong màn hình thông tin khách hàng.

Cần hỗ trợ thêm về cách cài đặt dữ liệu bổ sung, vui lòng liên hệ chúng tôi.


Nội dung chính

Phần Mềm Quản Lý Telesales Chuyên Nghiệp phần mềm gọi điện telesale kịch bản telesale phần mềm phần mềm hỗ trợ telesale ứng dụng telelsale phần mềm telesale chuyên nghiệp phần mềm quản lý telesale phần mềm chốt đơn livestream trên điện thoại Quản lý telesale kết hợp CRM khách hàng

Thời gian đăng bài viết Tác giả: quanly | Thời gian đăng bài viết Đăng lúc: | Thời gian sửa lần cuối bài viết Lần sửa cuối: 26/08/20 10:50 | Đếm số lượt xem Số lượt xem: 10,429

Hãy là người đầu tiên viết bình luận