Danh sách phần mềm

Tìm được: 30 phần mềm/ứng dụng.

1. Bộ phần mềm tăng view iClick


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.2
Lần cuối cập nhật: 20/11/2020 11:52
Bản quyền: FREE
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Bộ phần mềm tăng view cho website tổng hợp gồm có: ViewLink, Click Backlink, Click Keyword, View MXH.

Xem chi tiết

2. Phần mềm tăng traffic social View MXH


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.3
Lần cuối cập nhật: 19/11/2020 15:59
Bản quyền: FREE
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Trao đổi traffic từ mạng xã hội để tăng traffic social.

Xem chi tiết

3. Ứng dụng YMusic nghe nhạc Youtube tắt màn hình 2022


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.0.0
Lần cuối cập nhật: 30/11/2021 14:37
Bản quyền: FREE
Ứng dụng cài từ file APK chạy với điện thoại Android | Kiểu ứng dụng điện thoại cài đặt từ file APK Android: APK

Ứng dụng nghe nhạc youtube tắt màn hình, không quảng cáo, có lặp lại, có giao diện tối, có hẹn giờ...

Xem chi tiết

4. Ứng dụng tăng view Youtube Random Videos


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.0
Lần cuối cập nhật: 28/06/2021 00:00
Bản quyền: FREE
Ứng dụng chạy với điện thoại Android | Kiểu ứng dụng điện thoại chỉ hỗ trợ Android: Android

Ứng dụng tăng view, tăng giờ xem, tăng lượt xem cho video Youtube chạy tự động trên điện thoại Android.

Xem chi tiết

5. Phần mềm tăng lượt tìm kiếm Click Keyword


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 20/11/2020 11:41
Bản quyền: FREE
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Trao đổi click từ khóa từ kết quả tìm kiếm của Google để tăng oganic traffic.

Xem chi tiết

6. Phần mềm Seo Youtube, Google Maps


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.7.6
Lần cuối cập nhật: 07/10/2021 18:00
Bản quyền: FREE
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Tăng tương tác cho Youtube (sub, view, like, comment), Google Maps (review, rating, click chỉ đường, click website)

Xem chi tiết

7. Phần mềm Facebook Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.5.0
Lần cuối cập nhật: 16/11/2021 13:51
Bản quyền: FREE
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Thực hiện tự động hóa và hàng loạt các tác vụ trên facebook.

Xem chi tiết

8. Phần mềm Tạo Đơn Hàng


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.4
Lần cuối cập nhật: 16/11/2021 12:45
Bản quyền: FREE
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm tạo đơn, quản lý bán hàng, quản lý kho, chuỗi cửa hàng...

Xem chi tiết

9. Ứng dụng nghe nhạc nhanh, đơn giản


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.4.36
Lần cuối cập nhật: 01/01/2021 00:00
Bản quyền: FREE
Ứng dụng chạy với điện thoại Android hoặc Ứng dụng chạy với điện thoại iPhone | Kiểu ứng dụng điện thoại: Android hoặc iOS/iPhone/iPad

Ứng dụng chơi nhạc đơn giản, nhanh chóng, có thể phát nhạc ở Google Drive, OneDrive.

Xem chi tiết

10. Phần mềm lấy thông tin Trang Vàng


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.5
Lần cuối cập nhật: 02/04/2020 10:30
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 1
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Lấy thông tin doanh nghiệp từ website trangvangvietnam.com.

Xem chi tiết

11. Phần mềm Lọc Số Điện Thoại


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.6
Lần cuối cập nhật: 13/01/2020 11:53
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 1
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm lọc trùng, chia nhà mạng, làm đẹp danh sách SĐT.

Xem chi tiết

12. Phần mềm viết bài iClick Editor


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.8
Lần cuối cập nhật: 25/02/2021 09:37
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 1
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm viết bài chuẩn SEO iClick Editor.

Xem chi tiết

13. Phần mềm lọc email Verify Email


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 05/04/2019 20:47
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 1
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm lọc danh sách email để xác định sống chết.

Xem chi tiết

14. One Money - Thống kê thu nhập tự động


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.0.7
Lần cuối cập nhật: 01/01/0001 00:00
Dùng thử 30 ngày
Bản quyền: CẤP 1
Ứng dụng chạy với điện thoại Android | Kiểu ứng dụng điện thoại chỉ hỗ trợ Android: Android

Ứng dụng One Money giúp bạn quản lý thu chi, chi tiêu một cách tự động. Ứng dụng thu thập những lần thay đổi tiền của tất cả ngân hàng, ví điện tử bạn đang dùng.

Xem chi tiết

15. Phần mềm gửi email SendGrid Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.3
Lần cuối cập nhật: 22/07/2019 09:53
Dùng thử 2 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Gửi email marketing thông qua SendGrid.

Xem chi tiết

16. Phần mềm SMS Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.3.2
Lần cuối cập nhật: 12/03/2021 13:42
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hệ điều hành windows+Ứng dụng cài từ file APK chạy với điện thoại Android | Kiểu phần mềm Windows kết hợp ứng dụng trên điện thoại: APK

SMS Pro là hệ thống gồm có phần mềm máy tính và ứng dụng điện thoại để lên lịch gửi hàng loạt tin nhắn cho nhiều điện thoại.

Xem chi tiết

17. Phần mềm Gmail Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.9
Lần cuối cập nhật: 16/03/2020 10:18
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm gửi email marketing thông qua gmail.

Xem chi tiết

18. Phần mềm Get Comment Facebook


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.3.5
Lần cuối cập nhật: 10/09/2021 06:12
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm lấy bình luận một bài viết bất kỳ trên Facebook.

Xem chi tiết

19. Phần mềm quét địa điểm Local Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.0
Lần cuối cập nhật: 24/11/2020 15:51
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Quét địa điểm từ Google Maps.

Xem chi tiết

20. Phần mềm Email Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.1
Lần cuối cập nhật: 18/06/2020 14:58
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm Email Marketing gửi email từ SMTP và Amazon SES.

Xem chi tiết

21. Phần mềm SMS Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.9
Lần cuối cập nhật: 02/01/2020 10:30
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 2
Phần mềm chạy hệ điều hành windows+Ứng dụng chạy với điện thoại Android | Kiểu phần mềm Windows kết hợp ứng dụng trên điện thoại: Android

Phần mềm SMS Marketing gửi tin nhắn hàng loạt bằng điện thoại Android.

Xem chi tiết

22. Phần mềm lấy dữ liệu website Scan Web Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.4.0
Lần cuối cập nhật: 16/09/2021 11:45
Dùng thử 2 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Quét dữ liệu có cấu trúc từ website bất kỳ.

Xem chi tiết

23. Phần mềm Zalo Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.4.2
Lần cuối cập nhật: 10/07/2021 16:18
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm gửi tin nhắn cho bạn bè và đăng bài lên tường Zalo.

Xem chi tiết

24. Phần mềm Reset USB 3G


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.5
Lần cuối cập nhật: 02/10/2020 08:57
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm reset USB 3G để đổi IP và thực hiện tự động theo kịch bản.

Xem chi tiết

25. Phần mềm Skype Marketing


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.2.9
Lần cuối cập nhật: 16/10/2021 00:34
Dùng thử 2 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt cho bạn bè Skype.

Xem chi tiết

26. Vòng quay trúng thưởng


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.0.2
Lần cuối cập nhật: 01/01/2021 00:00
Dùng thử 3 ngày
Bản quyền: CẤP 3
Ứng dụng chạy với điện thoại Android hoặc Ứng dụng chạy với điện thoại iPhone | Kiểu ứng dụng điện thoại: Android hoặc iOS/iPhone/iPad

Ứng dụng vòng quay trúng thưởng giúp bạn chọn ngẫu nhiên một hoặc vài người trúng thưởng từ một danh sách dự thưởng.

Xem chi tiết

27. Ứng dụng chốt đơn Livestream Pro Mobile


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.0.12
Lần cuối cập nhật: 01/01/0001 00:00
Dùng thử 5 ngày
Bản quyền: CẤP 4
Ứng dụng chạy với điện thoại Android hoặc Ứng dụng chạy với điện thoại iPhone | Kiểu ứng dụng điện thoại: Android hoặc iOS/iPhone/iPad

Chốt đơn Livestream trên Facebook, Shopee, Tiktok dùng trên điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Android hoặc iOS.

Xem chi tiết

28. Phần mềm chốt đơn Livestream Pro


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.2.0.2
Lần cuối cập nhật: 10/11/2021 23:25
Dùng thử 5 ngày
Bản quyền: CẤP 4
Phần mềm chạy hệ điều hành windows+Ứng dụng chạy với điện thoại Android | Kiểu phần mềm Windows kết hợp ứng dụng trên điện thoại: Android

Phần mềm hỗ trợ bán hàng Livestream đa nền tảng: Facebook, TikTok, Shopee, Shoplive. Phần mềm quét bình luận, chia sẻ, lưu khách hàng, chốt đơn, in ấn, báo cáo, thống kê, kết nối ĐVGH...

Xem chi tiết

29. Phần mềm Lấy tin Chợ Tốt


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.1.1.5
Lần cuối cập nhật: 19/04/2021 15:33
Dùng thử 1 ngày
Bản quyền: CẤP 4
Phần mềm chạy hiện điều hành windows | Kiểu phần mềm Windows

Phần mềm quét tin, quét SĐT, quét Email trên Chợ Tốt

Xem chi tiết

30. Phần mềm Telesale


Đang hoạt động
Phiên bản: 1.0.4.0
Lần cuối cập nhật: 13/11/2021 16:13
Dùng thử 5 ngày
Bản quyền: CẤP 4
Phần mềm chạy hệ điều hành windows+Ứng dụng chạy với điện thoại Android+Ứng dụng chạy với điện thoại iPhone | Kiểu phần mềm Windows kết hợp ứng dụng trên điện thoại: Android iOS/iPhone/iPad

Hệ thống phần mềm máy tính kết hợp với ứng dụng điện thoại để gọi điện hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.

Xem chi tiết